Toezicht advocatuur

Introductie

De taak van de interim rapporteur toezicht advocatuur is per 31 december 2014 beëindigd.

Deze website wordt niet verder geactualiseerd en de interim rapporteur is niet meer bereikbaar via het reactieformulier.

Per 1 januari 2015 is het College van Toezicht actief. Voor informatie en contact: http://www.collegevantoezichtnova.nl/

Welkom op de website van de interim rapporteur toezicht advocatuur. De interim rapporteur rapporteert over de kwaliteit, objectiviteit en integriteit van het toezicht op advocaten. Dat toezicht wordt uitgeoefend door de lokale dekens in heel Nederland. De lokale deken is een advocaat die is gekozen om toezicht te houden op alle advocaten in zijn arrondissement. De deken behandelt alle klachten van cliënten, maar grijpt ook in als hij om andere redenen de indruk heeft dat een advocaat zich niet aan de regels houdt.

De Nederlandse orde van advocaten en de lokale dekens die het toezicht uitvoeren hechten aan goed en transparant toezicht op advocaten. Daarom wil de Orde dat de interim rapporteur als onafhankelijke derde het toezicht op de advocatuur onder de loep neemt. Ook kan de interim rapporteur aanbevelingen doen om het toezicht op advocaten te verbeteren. De interim rapporteur is zijn onderzoek gestart in februari 2012 en zal ook in 2014 zijn werkzaamheden voortzetten. De werkzaamheden zijn per 31 december 2014 afgerond.

De interim rapporteur rapporteert zijn bevindingen in het openbaar en zijn rapportages worden gepubliceerd op deze website. Doel van de rapportages is te laten zien hoe het toezicht op de advocatuur functioneert. In juni 2012 verscheen een tussentijdse rapportage en in januari 2013 verscheen de eindrapportage over 2012. De eindrapportage over 2013 verscheen op 16 december 2013. Op 9 juli 2014 is tussentijdse rapportage over het eerste half jaar van 2014 verschenen.

Op 15 december 2014 is de eindrapportage van de interim rapporteur verschenen. Met de installatie van het College van Toezicht per (naar verwachting) 1 januari 2015, is het rapporteurschap beeindigd.

De interim rapporteur houdt u via deze website op de hoogte van zijn werkzaamheden. Als u ervaringen heeft met het lokale toezicht kunt u deze - tot en met 31 december 2014 - via het reactieformulier onder zijn aandacht brengen.

Interim rapporteur

De interim rapporteur is mr. R.J. (Rein Jan) Hoekstra.

Rein Jan Hoekstra begon zijn carrière in 1965 als advocaat bij het kantoor Bavink en Hoogenraad, waarna hij in 1970 de overstap maakte naar de overheid. Tot 1994 bekleedde hij diverse functies bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken, waaronder secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken en coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In 1994 werd Hoekstra lid van de Raad van State waar hij tot zijn 70e bleef. Verder was hij in 2003 en 2006 informateur en in 2006 werd hij voorzitter van de Nationale Conventie die zich boog over de bestuurlijke vernieuwing.

Nieuws en mededelingen

Rapportage

De eindrapportage 2014 over de kwaliteit, objectiviteit en integriteit van het lokale toezicht is hier te downloaden.

» Lees meer

Berichten

» Alle berichten

In de media

» Alle berichten

Contactgegevens

Interim rapporteur toezicht advocatuur
p/a Postbus 30851
2500 GW Den Haag
rapporteur@toezichtadvocatuur.nl