Vacature (plaatsvervangend) voorzitters en leden voor de Commissie bezwaarschriften

14 juli 2022

Vacature

De dekens zoeken (plaatsvervangend) voorzitters en leden voor de Commissie bezwaarschriften

Over bestuursrechtelijke handhaving door de dekens    
De deken is belast met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in zijn arrondissement. Nederland kent elf arrondissementen en daarmee elf dekens. Iedere deken is bevoegd om bij bepaalde overtredingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: “Awb”), de Advocatenwet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: “Wwft”) bestuursrechtelijk handhavend op te treden. 
Lees verder