Vacature (plaatsvervangend) voorzitters en leden voor de Commissie bezwaarschriften

29 augustus 2022

De dekens zoeken (plaatsvervangend) voorzitters en leden voor de Commissie bezwaarschriften

Over bestuursrechtelijke handhaving door de dekens
De deken is belast met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in zijn arrondissement. Nederland kent elf arrondissementen en daarmee elf dekens. Iedere deken is bevoegd om bij bepaalde overtredingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: “Awb”), de Advocatenwet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: “Wwft”) bestuursrechtelijk handhavend op te treden.

Lees verder