centrale controle verordening (ccv)

Centrale controle verordening, kengetallen en verzoek om inlichtingen

Jaarlijks wordt gecontroleerd of advocaten voldoen aan de regels die de Verordening op de advocatuur en de Wwft aan advocaten stelt.

Individuele CCV

In het eerste kwartaal van elk jaar vindt de individuele controle plaats door middel van een individuele vragenlijst, die aan alle advocaten wordt gestuurd.

Kantooropgave inclusief kengetallen en verzoek om inlichtingen

Begin juli van elk jaar (voor het eerst in 2023) wordt de kantooropgave tevens verzoek om inlichtingen verstuurd aan alle kantoren. De kantoorbestuurder/kantoorverantwoordelijke ontvangt een opgave. In deze opgave wordt gevraagd naar de naleving van diverse regels in de Verordening op de advocatuur, wordt om inlichtingen gevraagd en worden de financiële gegevens over het voorgaande boekjaar opgevraagd (kengetallen) opgevraagd. Elk kantoor moet opgave doen. Er gelden een paar uitzonderingen.

De financiële gegevens (kengetallen) die worden opgevraagd, worden automatisch geanalyseerd (voor de rekenregels klik hier) en leiden tot een score welke vervolgens nog handmatig door de unit FTA geanalyseerd wordt. Bij deze analyses zijn de belangrijkste onderdelen de ontwikkeling in en de hoogte van (de samenstellende onderdelen van) het eigen vermogen, de liquiditeitspositie, de ontwikkeling van de omzet en de gerealiseerde arbeidsbeloning voor de advocaat.

Voor de meest gestelde vragen over de kengetallen 2022 klik hier