Vacatures

Vacature (plaatsvervangend) voorzitters en leden voor de Commissie bezwaarschriften

De dekens zoeken (plaatsvervangend) voorzitters en leden voor de Commissie bezwaarschriften

Over bestuursrechtelijke handhaving door de dekens    
De deken is belast met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in zijn arrondissement. Nederland kent elf arrondissementen en daarmee elf dekens. Iedere deken is bevoegd om bij bepaalde overtredingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: “Awb”), de Advocatenwet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: “Wwft”) bestuursrechtelijk handhavend op te treden. 
Lees verder

Vacature Functioneel Beheerder Orde van Advocaten

Functieomschrijving
De functioneel beheerder zorgt voor het goed functioneren van de informatiesystemen van de OvA. De functioneel beheerder ondersteunt de gebruikers door vragen te beantwoorden en documentatie te verzorgen. Ook speelt de functioneel beheerder een belangrijke rol bij het doorontwikkelen van Amadeus, het ICT systeem van de orden.

Lees verder