Wwft

Wwft

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

De deken is toezichthouder op de naleving van de Wwft door advocaten.
Het kenniscentrum Wwft adviseert en geeft advocaten informatie  over de toepassing van de Wwft..


Advocaten zijn verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.


Handleiding Wwft

De Nederlandse orde van advocaten heeft met betrekking tot de Wwft een algemene handleiding samengesteld. Deze handleiding biedt advocaten en medewerkers van advocatenkantoren handvatten voor de naleving van de identificatie- en meldingsplicht op grond van de Wwft.


Advocaten dienen een ongebruikelijke transactie te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).


Beleidsregel Toezicht Wwft 2023

Het dekenberaad heeft besloten tot uniforme implementering van de Beleidsregel Toezicht Wwft 2023, de toelichting bij de beleidsregel Wwft 2023 en de bijlage.
 
Omdat de deken toezichthouder is, is de beleidsregel per arrondissement vastgesteld. Als voorbeeld treft u de beleidsregel uit het arrondissement Den Haag aan.
 
Modellen:
 
Wwft formulier
Model risicobeleid

Kenniscentrum Wwft

Advocaten die vragen hebben over de toepassing van de Wwft in de praktijk kunnen contact opnemen met het kenniscentrum Wwft. Het kenniscentrum is gevestigd bij het bureau van de Haagse Orde van Advocaten, maar staat open voor advocaten uit alle (Nederlandse) arrondissementen. Vragen worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met de deken of met medewerkers van het bureau. Het kenniscentrum is bereikbaar via 070-416 61 29 of wwft@haagseorde.nl.

Meer informatie

Veelgestelde vragen over de Wwft klik hier