Het dekenberaad  zorgt voor professioneel, onafhankelijk, uniform, transparant en effectief toezicht op de advocaten

Contact


Toezicht Advocatuur

Postbus 30851

2500 GW  Den Haag

dekenberaad@advocatenorde.nl

Ter informatie: het dekenberaad is geen instantie waar u terecht kunt voor klachten over advocaten. Hier leest u waar u klachten kunt indienen.