Samenstelling

Het dekenberaad functioneert als een collegiaal bestuur. Het beleid, de taken en besluiten zijn de verantwoordelijkheid van het dekenberaad als geheel. Het dekenberaad heeft een bestuursreglement.

Het dekenberaad is op dit moment als volgt samengesteld:

mr P. (Peter) Hanenberg
Rotterdam
Voorzitter

mr J.F.C. (Jan Frederik) Schnitzler
Oost-Brabant
Vicevoorzitter

mr. B.F.H. (Barbara) Rumora-Scheltema
Amsterdam
penningmeester/grote kantoren

mr E.A.C. (Eef) van de Wiel
Noord-Nederland
Bestuurlijke handhaving

mr M.L.J. (Maaike) Bomers
Gelderland
Bestuurlijke handhaving

mr I. (Inge) Aardoom- Fuchs
Den Haag
Wwft

mr T. (Taco) van der Dussen
Zeeland-West-Brabant
Kwaliteit & Integriteit

mr.G.H.H. (Gabriëlle) Kerkhof
Overijssel
Klacht- en tuchtrecht

mr A.G. (Michel) Moeijes
Noord-Holland
Toezichtinstrumentarium

mr J.A.W.M. (Hans) Vogels
Limburg
Strafrecht & Ondermijning

mr. F.A. (Frédérique) ten Berge
Midden-Nederland
Strafrecht & Ondermijning

mr. J.A. (Jacqueline) Schaap
Amsterdam