Samenstelling

Het dekenberaad functioneert als een collegiaal bestuur. Het beleid, de taken en besluiten zijn de verantwoordelijkheid van het dekenberaad als geheel. Het dekenberaad heeft een bestuursreglement.

Het dekenberaad is op dit moment als volgt samengesteld:

mr E.A.C. (Eef) van de Wiel
Noord-Nederland
Voorzitter

mr M.L.J. (Maaike) Bomers
Gelderland
Vicevoorzitter/ bestuurlijke handhaving

mr J.F.C. (Jan Frederik) Schnitzler
Oost-Brabant
Strafrecht & Ondermijning

mr I. (Inge) Aardoom- Fuchs
Den Haag
Wwft

mr T. (Taco) van der Dussen
Zeeland-West-Brabant
Kwaliteit

Gabriëlle Kerkhof
Overijssel
Klacht- en tuchtrecht

mr A.G. (Michel) Moeijes
Noord-Holland
Toezichtinstrumentarium

mr P. (Peter) Hanenberg
Rotterdam
Gefinancierde rechtsbijstand

mr J.A.W.M. (Hans) Vogels
Limburg
Cultuur & integriteit

mr. F.A. (Frédérique) ten Berge
Midden-Nederland
Strafrecht & Ondermijning

mr. J.A. (Jacqueline) Schaap
Amsterdam

mr. B.F.H. (Barbara) Rumora-Scheltema
Amsterdam
penningmeester/grote kantoren