Samenstelling

Het dekenberaad functioneert als een collegiaal bestuur. Het beleid, de taken en besluiten zijn de verantwoordelijkheid van het dekenberaad als geheel. Het dekenberaad heeft een bestuursreglement.

Het dekenberaad is op dit moment als volgt samengesteld:

mr. B.F.H. (Barbara) Rumora-Scheltema
Amsterdam
voorzitter/grote kantoren

mr J.F.C. (Jan Frederik) Schnitzler
Oost-Brabant
Vicevoorzitter

mr. F.A. (Frédérique) ten Berge
Midden-Nederland
Strafrecht & Ondermijning

mr E.A.C. (Eef) van de Wiel
Noord-Nederland
Bestuurlijke handhaving

mr I. (Inge) Aardoom- Fuchs
Den Haag
Wwft

mr T. (Taco) van der Dussen
Zeeland-West-Brabant
Kwaliteit & Integriteit

mr.G.H.H. (Gabriëlle) Kerkhof
Overijssel
Klacht- en tuchtrecht

mr A.G. (Michel) Moeijes
Noord-Holland
Toezichtinstrumentarium

mr. J.A. (Jacqueline) Schaap
Amsterdam

mr. M. (Marc) Padberg
Rotterdam
Grote kantoren

mr. E. (Eugène) Rosier
Limburg
Bestuurlijke handhaving

mr. W. (Wouter) Timmermans
Gelderland
Gefinancierde rechtsbijstand/ vreemdelingen- en asiel