Jaarverslagen

Het dekenberaad presenteert het jaarverslag over 2022. Tegen de achtergrond van een politieke en maatschappelijke discussie over de herziening van het toezicht op de advocatuur heeft het dekenberaad in 2022 activiteiten ontplooid die gericht zijn op verdere harmonisering en professionalisering van het toezicht op de advocatuur. De doorgaande verbeteringsplannen voor het toezicht op de advocatuur hebben in 2022 verder vorm gekregen.

In dit jaarverslag leest u hoe de dekens hun taken in 2022 hebben uitgevoerd. Niet elk onderdeel van het toezicht op de advocatuur is overigens te vangen in (harde) cijfers of abstracte data. Het is van belang de kwalitatieve aspecten van het toezicht, zoals dat door de dekens wordt uitgeoefend, ook te onderkennen en mee te wegen in de komende gedachtewisselingen over de toekomst van het toezicht.

De dekens blijven bijdragen aan verbetering en versterking van het toezicht, nu en in de nabije toekomst. 

Raadpleeg en download hier het Jaarverslag 2022

Eerdere jaarverslagen