Niet tevreden over uw eigen advocaat

Probeer de klacht eerst te bespreken met uw advocaat

Bent u ontevreden over uw advocaat? Dat kan gebeuren. Probeer de klacht eerst te bespreken met uw advocaat, ook als het bijvoorbeeld om de nota gaat. Het uitpraten van een probleem werkt vaak verhelderend, zowel voor u als voor uw advocaat. Deze is er tenslotte ook bij gebaat u zo goed mogelijk bij te staan.

Komt u er niet uit, kijkt u dan op de website van de orde van advocaten in de regio (arrondissement) waar uw advocaat werkt. Zij kunnen u verder op weg helpen:

 • Amsterdam (Amsterdam)
 • Den Haag (Den Haag, Gouda, Leiden)
 • Limburg (Maastricht, Roermond)
 • Midden-Nederland (Almere, Amersfoort, Lelystad, Utrecht)
 • Noord-Holland (Alkmaar, Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstad)
 • Noord-Nederland (Assen, Groningen, Leeuwarden)
 • Oost-Brabant (Eindhoven, ’s-Hertogenbosch)
 • Gelderland (Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Zutphen)
 • Overijssel (Almelo, Enschede, Zwolle)
 • Rotterdam (Dordrecht, Rotterdam)
 • Zeeland-West-Brabant (Bergen op Zoom, Breda, Middelburg, Tilburg)
boze meneer

Klacht indienen bij het kantoor

Als u het probleem met uw advocaat besproken heeft en uitpraten niet helpt, kunt u een klacht indienen bij het kantoor waar uw advocaat werkt. De klacht wordt dan behandeld volgens de kantoorklachtenregeling. Iedere advocaat heeft zo’n regeling.

In de kantoorklachtenregeling staat beschreven hoe de klacht door de klachtenfunctionaris wordt behandeld. De klachtenfunctionaris zoekt altijd naar de beste oplossing van het probleem voor u en uw advocaat.

Het kan zijn dat de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing van uw probleem komt. Uw klacht kan dan worden voorgelegd aan een onafhankelijke derde. Een onafhankelijke derde kan zijn de civiele rechter, een klachteninstantie of een geschilleninstantie zoals de Geschillencommissie Advocatuur.

Klacht indienen bij de deken

Als u er met de advocaat of het kantoor niet uitkomt, dan kunt u met uw klacht naar de deken van de orde van advocaten in de regio (het arrondissement) waar uw advocaat werkt. De deken is de toezichthouder op de advocaten en doet onderzoek naar uw klacht.

De deken volgt de Leidraad houdende regels dekenale klachtbehandeling (Artikel 46c e.v. Advocatenwet). Afhankelijk van het onderwerp en de ingewikkeldheid van de klacht heeft de deken enige tijd nodig om het onderzoek af te ronden. In het kader van het onderzoek bekijkt de deken ook de mogelijkheid om de klacht, bijvoorbeeld door bemiddeling, op te lossen. U kunt de deken in elk stadium vragen om het klachtdossier ter beoordeling aan de tuchtrechter voor te leggen, maar de deken is verplicht elke bij hem ingediende klacht eerst zelf te onderzoeken.

Om een klacht over uw advocaat in te dienen dient u gebruik te maken van het webformulier dat u kunt vinden op de website van de lokale orde. Let er op dat u het formulier zo volledig mogelijk invult. Velden met een * zijn verplicht. Het is van belang dat u de inhoud van uw klacht op de in het webformulier aangegeven plek puntsgewijs beschrijft.

Voeg alleen bijlagen bij die relevant zijn voor de beoordeling van uw klacht en nummer deze bijlagen. U wordt verzocht in de omschrijving van uw klacht naar deze genummerde bijlagen en relevante alinea’s in deze bijlage te verwijzen. Let op; onduidelijke of onvolledige verwijzingen kunnen de klachtbehandeling vertragen.

Tuchtrechter

Een definitief oordeel over uw klacht kan alleen de tuchtrechter geven. De behandeling van uw klacht hoeft dus niet te eindigen als het onderzoek van de deken is afgerond. U kunt de deken vragen de klacht voor te leggen aan de tuchtrechter. Houdt u er wel rekening mee dat u dan € 50, - griffierecht per advocaat moet betalen.

Deze kan advocaten die zich niet aan de regels hebben gehouden vijf verschillende maatregelen opleggen: een waarschuwing, een berisping, een geldboete, een schorsing in de beroepsuitoefening en schrapping als advocaat. Ook kan de raad van discipline de advocaat in de proceskosten veroordelen. Al deze maatregelen zijn gericht tegen de advocaat. De raad van discipline kan in principe geen schadevergoeding vaststellen. Als het u juist te doen is om schadevergoeding, kunt u een procedure bij de civiele rechter of de geschillencommissie starten.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de raad van discipline, dan kunt u, afhankelijk van de uitspraak, in hoger beroep of verzet gaan.

De advocaat kan ook in beroep gaan. Het hof bekijkt uw zaak nog eens en stelt vast of de raad van discipline de juiste beslissing heeft genomen of dat de uitspraak moet worden aangepast.