Organisatie

Het dekenberaad is het overlegorgaan van de dekens van de elf lokale ordes van advocaten in Nederland. De dekens overleggen over de wijze waarop zij hun toezichttaken en -bevoegdheden uitoefenen en klachten behandelen en bevorderen een uniform en effectief toezicht. 

Het dekenberaad staat onder leiding van het dagelijks bestuur en wordt bijgestaan door een secretaris.

mr. B.F.H. (Barbara) Rumora-Scheltema
Amsterdam
voorzitter/grote kantoren

mr J.F.C. (Jan Frederik) Schnitzler
Oost-Brabant
Vicevoorzitter

mr. F.A. (Frédérique) ten Berge
Midden-Nederland
Strafrecht & Ondermijning

mr. N.M.P. (Nicole) Jäger

Secretaris

De dekens worden bij het uitoefenen van het toezicht centraal en lokaal ondersteund door

 • Unit Dekenaal Toezicht Advocatuur (DTA)

  De unit DTA is opgezet ter bevordering van de professionalisering van het dekenberaad. 

 • Unit Financieel Toezicht Advocatuur (FTA)

  De unit FTA voert in opdracht van de lokale deken onderzoeken uit naar financiën en Wwft-gerelateerde zaken bij advocaten(kantoren).

 • Bureaus van de orden 

  In elk arrondissement wordt de deken ondersteund door een bureau bestaande uit een bureaudirecteur, advocaten, stafjuristen en medewerkers toezicht.

 • Kenniscentrum

  Het dekenberaad beschikt over een kenniscentrum Wwft.


Binnen het dekenberaad is een aantal portefeuilles toegewezen aan de dekens. 

Onder deze portefeuilles vallen ook commissies en/of kenniscentra. 
Het dekenberaad streeft naar een programmatische aanpak, waarbij commissies werken met concrete doelstellingen en een planning van mijlpalen en capaciteit. 

Hieronder is schematisch weergegeven hoe het dagelijks bestuur, de portefeuilles, de commissies en het kenniscentrum  zich tot elkaar verhouden.

organisatie toezicht advocatuur juli 2023
abc