Beleid

Hoe de deken het toezicht uitoefent, is onder andere neergelegd in beleid. Omdat het dekenberaad nog geen bestuursorgaan is, worden de uniforme beleidregels per deken vastgesteld. Daarnaast hanteert de deken in bepaalde gevallen een leidraad.

Zowel beleidsregels als leidraden binden de deken in de uitoefening van het toezicht. Advocaten mogen erop vertrouwen dat de deken handelt overeenkomstig de gepubliceerde beleidsuitingen.

Voor het toezicht zijn onderstaande beleidsregels en leidraden vastgesteld:

Beleidsregels

Beleidsregel schorsing in de uitoefening van de praktijk
Klik hier voor de door de dekens vastgestelde beleidsregel.


Beleidsregel inzake de advocaat in dienstbetrekking en de kantoortuin
Klik hier voor de door de dekens vastgestelde beleidsregel.


Leidraad dekenaal klachtonderzoek 2023
Klik hier voor de door de dekens vastgestelde leidraad (11)


Herziene leidraad verdeling vergoeding bij opvolging in toevoegingszaken 2021
Klik hier voor de door de dekens vastgestelde leidraad (12)

Bestuursrechtelijke handhaving

De dekens hebben de beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2024 vastgesteld. Deze is met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 in werking getreden.

Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2024
Klik hier voor de door de dekens vastgestelde beleidsregel

abc