Jaarplan

Voortgaande professionalisering voor effectief toezicht

Het Jaarplan Toezicht Advocatuur 2024 is gericht op verdere professionalisering en effectief toezicht op de advocatuur.

Focus op risicogestuurd toezicht, kwaliteit en ondermijnende criminaliteit

De inzet van het dekenberaad is professionalisering en uniformering van het toezicht, met de focus op een risicogestuurde benadering.

Speciale aandacht is ook voor het toezicht op kwaliteit en bestuursrechtelijke handhaving.

Daarnaast wordt specifiek geïnvesteerd in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.

Wettelijke taak

Deze focus staat niet in de weg aan de wettelijke taak van dekens om klachten en signalen over advocaten al dan niet op eigen initiatief te onderzoeken. Voor het jaarplan klik hier

Eerdere publicaties

– Jaarplan 2023

– Jaarplan 2022

– Jaarplan 2021

– Jaarplan 2020