Jaarplan

JAARPLAN TOEZICHT ADVOCATUUR 2022


De toezichthouders op de advocatuur, de dekens in de elf arrondissementen, verenigd in het
dekenberaad, geven jaarlijks in hun jaarplan weer, aan welke thema’s zij extra aandacht zullen
besteden én waaruit het reguliere toezicht bestaat.


Uit het Jaarplan 2022 van het toezicht op de advocatuur blijkt dat de dekens in 2022 de nadruk
leggen op naleving van de Wet witwassen en financieren terrorisme (Wwft), onderzoek naar cultuur
& integriteit bij grote kantoren, toezicht op de kwaliteit van de geleverde dienstverlening en op de
vraag hoe ondermijning de advocatuur raakt c.q. kan raken.


Het toezicht op advocaten professionaliseert en centraliseert in hoog tempo. In augustus 2020 bracht
onderzoeksbureau Pro Facto het rapport uit over de evaluatie van het toezicht op de advocatuur.
Gebeurtenissen in 2021 hebben het toezicht(beleid) op grote kantoren verder aangescherpt en de
focus op ondermijning verder vormgegeven. De toezichthouders werken in 2022 verder aan de
gezamenlijke, sterke en centrale organisatie; ook om het toezicht op grote kantoren verder te
verstevigen en om een antwoord te hebben op de verhardende criminaliteit.


Tegelijkertijd moet het toezicht ook adequaat zijn voor de advocaten die de gewone rechtzoekenden
bijstaan met problemen die zich grotendeels afspelen buiten het gezichtsveld van de media.
Driekwart van de advocaten werkt niet op grote kantoren. Modern toezicht vereist juist de
menselijke maat: nabijheid van de toezichthouder dichtbij de advocaten en hun cliënten.
 

Eerdere publicaties

– Jaarplan 2021

– Jaarplan 2020