Klachten

Bent u ontevreden over uw advocaat? Dat kan gebeuren. In dat geval is het belangrijk te weten wat u kunt doen. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Bespreek uw probleem met uw advocaat
Hebt u een klacht over uw advocaat, bespreek deze dan eerst met hem, ook als het om de nota gaat. Misschien hebt u voor zo’n gesprek wat drempelvrees. Maar het uitpraten van een probleem werkt vaak verhelderend, zowel voor u als voor uw advocaat. Deze is er tenslotte ook bij gebaat u zo goed mogelijk bij te staan.

Klacht indienen bij het kantoor
Als u een probleem hebt met uw advocaat en uitpraten niet helpt, kunt u een klacht indienen bij het kantoor waar uw advocaat werkt. De klacht wordt dan behandeld volgens de kantoorklachtenregeling. Iedere advocaat heeft zo’n regeling. In de kantoorklachtenregeling staat beschreven hoe de klacht door de klachtenfunctionaris wordt behandeld.

Geschillencommissie Advocatuur
Als u er met de advocaat of het kantoor niet uitkomt, dan staat in de kantoorklachtenregeling soms aangegeven dat u uw klacht kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Vooral bij klachten over declaraties kan dat een goede oplossing zijn. Is het advocatenkantoor niet aangesloten bij de Geschillencommissie, dan kunt u uw klacht - voor zover deze niet uitsluitend de hoogte van de declaratie betreft - voorleggen aan de deken.

Klacht indienen bij de deken
De deken houdt toezicht op alle advocaten in een bepaalde regio (arrondissement). De deken doet onderzoek naar de klacht en bekijkt daarbij ook of er mogelijkheden zijn het probleem op te lossen, bijvoorbeeld door bemiddeling. Een klacht bij de deken richt u aan de deken van de orde van advocaten in de regio waar uw advocaat werkt.

De deken volgt de leidraad dekenaal klachtonderzoek. Afhankelijk van het onderwerp en de ingewikkeldheid van de klacht heeft de deken enige tijd nodig om het onderzoek af te ronden. Aan het eind van het onderzoek kan de deken u en de advocaat laten weten wat hij van de klacht vindt. Een deken kan geen bindende uitspraak doen over uw klacht.

Voor het indienen van uw klacht dient u gebruik te maken van een webformulier. Dit formulier kunt u vinden op de website van de deken van de orde van advocaten in het arrondissement waar uw advocaat werkt. Hieronder kunt u het arrondissement, waar uw advocaat gevestigd is kiezen en wordt u doorgestuurd naar de website van het arrondissement waar u een klacht wilt indienen.