Aankondiging opvragen jaarrekening

12 maart 2024

Aankondiging  opvragen jaarrekening

In het voorjaar van 2024 zal de unit DTA-FTA namens de dekens bij 50 kantoren de definitieve jaarrekening opvragen over het boekjaar 2022 om   door deze kantoren ingediende financiële kengetallen te controleren. Deze kengetallen zijn ontleend aan de (voorlopige) jaarrekening. De kantoren zijn  a-select gekozen uit het bestand met kantoren.

De unit DTA-FTA zal de ontvangen definitieve jaarrekeningen analyseren en zal  een terugkoppeling geven aan de deken. Lees hier verder


rapportage