Barbara Rumora-Scheltema nieuwe voorzitter Dekenberaad

2 april 2024

Nieuwe samenstelling dagelijks bestuur dekenberaad

Op 28 maart 2024 is Peter Hanenberg afgetreden als Rotterdamse deken. Peter Hanenberg was voorzitter van het dagelijks bestuur van het dekenberaad. Het dekenberaad heeft de Amsterdamse deken Barbara Rumora-Scheltema benoemd als nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur. Voorts is Frédérique ten Berge (deken Midden-Nederland) toegetreden tot het dagelijks bestuur. Jan Frederik Schnitzler (deken Oost-Brabant) blijft vice-voorzitter van het dagelijks bestuur.

Het dekenberaad is Peter Hanenberg zeer erkentelijk voor zijn rol als voorzitter. Rumora-Scheltema: “Peter heeft het overlegorgaan van dekens geleid in een periode vol onrust over de toekomst van het toezicht op de advocatuur. Zijn voorzitterschap heeft bijgedragen aan de eenheid binnen het dekenberaad in een roerige tijd als deken van Rotterdam. Dat verdient respect en dankbaarheid.”

Focus 2024

Tegelijk met de aanvang van het voorzitterschap van Rumora-Scheltema is het Jaarplan Toezicht Advocatuur 2024 gepresenteerd waarin de doorontwikkeling van het toezicht wordt toegelicht. Speciale aandacht is er voor de verdere versterking van het risico gestuurde toezicht, toezicht op kwaliteit en bestuursrechtelijke handhaving. 

Rumora-Scheltema: “Ongeacht de politieke ontwikkelingen rond de toekomst van het toezicht zie ik het als een taak voor de gezamenlijke dekens om de ingezette uniformering en professionalisering van het bestaande toezicht voort te zetten.”


persbericht