Brief aan de Minister voor Rechtsbescherming en de Voorzitter van de Kamercommissie Justitie en Veiligheid

14 april 2023

Vrijdag 14 april 2023 zonden de dekens, verenigd in het dekenberaad een reactie aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid en aan de Minister voor Rechtsbescherming. De feitelijke toezichthouders, dekens, zijn voorstanders van inrichting van een Landelijke Toezichtautoriteit Advocatuur. In de brief benadrukken de dekens onder meer het belang van lokale inbedding en een gevulde gereedschapskist ten behoeve van een onafhankelijk, transparant, uniform en effectief toezichtstelsel.

Brief aan de Minister voor Rechtsbescherming en de Voorzitter van de Kamercommissie Justitie en Veiligheid (klik hier)