Jaarplan toezicht op de advocatuur 2023

9 juli 2023

JAARPLAN DEKENBERAAD 2023 GERICHT OP PRO ACTIEF EN RISICO GESTUURD TOEZICHT

7 juni 2023- Het dekenberaad presenteert het (meerjaren) plan van het toezicht op de advocatuur 2023. Het Dekenberaad blijft voortgaan op de weg van vernieuwing en verbetering, met behoud van wat al goed functioneert. De aandacht gaat in 2023 onder andere uit naar risico gestuurd financieel onderzoek van kantoren, bestuursrechtelijke handhaving en ondermijning.

Het dekenberaad zet zich in voor het toezicht in de toekomst, waarbij het Dekenberaad de oprichting van een landelijke toezichthouder ondersteunt en tegelijkertijd hecht aan het belang van de lokale verankering in de elf arrondissementen, evenals het bijeenhouden in het toezicht van de klachtbehandeling en de inzet van verschillende instrumenten.

Voorkomen moet worden dat centralisatie de bureaucratie doet toenemen en onnodige afstand schept. De menselijke maat speelt ook hier een rol.