Jaarplan Toezicht op de Advocatuur 2024

28 maart 2024

Jaarplan Toezicht Advocatuur 2024 is gericht op verdere professionalisering en effectief toezicht op de advocatuur.

Focus op risicogestuurd toezicht, kwaliteit en ondermijnende criminaliteit

Het dekenberaad presenteert het Jaarplan Toezicht Advocatuur 2024. De inzet van het dekenberaad is professionalisering en uniformering van het toezicht, met de focus op een risicogestuurde benadering. Speciale aandacht is ook voor het toezicht op kwaliteit en bestuursrechtelijke handhaving. Daarnaast wordt specifiek geïnvesteerd in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.

Wettelijke taak

De focus staat niet in de weg aan de wettelijke taak van dekens om klachten en signalen over advocaten al dan niet op eigen initatief te onderzoeken.

U kunt het jaarplan hier downloaden.


rapportage