Jaarverslag Toezicht op de advocatuur 2023

31 mei 2024

De toezichthouders op de advocatuur publiceren het overkoepelende jaarverslag van het toezicht zoals dat is uitgevoerd in de elf arrondissementen in 2023.

In dit jaarverslag lichten de dekens toe hoe zij hun taken hebben uitgevoerd, hoe op landelijk niveau het risico gestuurde toezicht is verricht en hoe het toezicht verder is ontwikkeld. Over de hele linie ver­toont het beeld over 2023 geen grote uitschieters ten opzichte van 2022.

De dekens blijven bijdragen aan verbetering en versterking van het toezicht, nu en in de nabije toekomst.

Het jaarverslag kunt u hier raadplegen en downloaden.


rapportage