PERSBERICHT naar aanleiding van signalen DJI

1 maart 2024

Toezichthouder advocatuur onderzoekt ieder signaal van DJI

De toezichthouder op de advocatuur heeft kennisgenomen van de uitlatingen van de directeur van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de heer Wim Saris, in de media met betrekking tot het mogelijke lekken van informatie door advocaten ten behoeve van hun cliënten.

Ieder signaal onderzocht

De dekens hebben met DJI de afspraak gemaakt dat signalen over advocaten worden gedeeld. Dat geldt dus eveneens voor de gevallen waar de heer Saris aan refereert. Signalen die niet worden doorgegeven kunnen uiteraard niet door de toezichthouder worden onderzocht. Alle ontvangen signalen, ongeacht aard of ernst, worden onderzocht door de betrokken deken. Signalen van DJI kunnen variëren van onbeschoft gedrag tot verdenking van onwettige handelingen. Alle signalen van DJI worden centraal gecoördineerd via de portefeuillehouder strafrecht en ondermijning van het dekenberaad en vervolgens doorgestuurd naar de deken van het arrondissement waar de betrokken advocaat is gevestigd.

Cijfers 2023

In 2023 zijn van DJI 16 signalen over advocaten ontvangen. In alle gevallen heeft dit geleid tot onderzoek door de deken. In verschillende gevallen zijn nadere maatregelen door de deken gevolgd, zoals een klacht van de deken bij de tuchtrechter. In enkele gevallen bleek sprake van een misverstand of werd een waarschuwing voldoende geacht. Frédérique ten Berge, deken Midden-Nederland en portefeuillehouder strafrecht en ondermijning: “In ons periodiek overleg met DJI vindt telkens terugkoppeling plaats van alle signalen die DJI breed worden aangereikt. Dit overleg wordt wederzijds zeer gewaardeerd.

Zware criminaliteit

De dekens besteden bijzondere aandacht aan advocaten die verdachten in zware criminaliteitszaken bijstaan. Met deze advocaten is op zeer regelmatige basis contact, mede om te helpen voorkomen dat zij onder druk worden gezet om mee te werken aan ongeoorloofde praktijken.

Het hele persbericht treft u hier.


persbericht