Reactie dagelijks bestuur Dekenberaad op moties Ellian en Lahlah

20 juni 2024

Het Dagelijks Bestuur van het Dekenberaad heeft kennis genomen van de moties Ellian en Lahlah zoals die eerder deze week door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Zoals bekend zijn de dekens, die toezichthouders op de advocaten in Nederland zijn, van mening dat goed toezicht klachtbehandeling omvat, lokaal is ingebed en onafhankelijk is van zowel de overheid als de onder toezicht staande advocaten.

Met aanname van de motie Ellian constateert de politiek terecht dat klachtonderzoek, toezicht op kernwaarden en het daaruit volgende tuchtrecht onlosmakelijke onderdelen van het toezicht zijn, en het belang van lokale kennis daarbij. De motie Lahlah, die oproept tot evaluatie van het nieuwe systeem van toezicht na drie jaar, kan wat de dekens betreft ook alleen maar bijdragen aan verbetering van het toezicht ook op de langere termijn.

Bij de verdere ontwikkeling van het toezicht op de advocatuur blijft van groot belang om weg te blijven van incidentenpolitiek en te streven naar een uniform en effectief toezicht, gebaseerd op wetenschappelijke uitgangspunten.