Vastgestelde visie kwaliteit en integriteit

29 februari 2024

Visie dekenberaad inzake portefeuille kwaliteit en integriteit

Inleiding

De advocatuur is een bijzondere beroepsgroep door diens onafhankelijke positie ten overstaan van de overheid. Die onafhankelijkheid brengt verantwoordelijkheid en passend toezicht mee. Naast formele wettelijke regels, wordt in een wezenlijk deel van de regulering door de beroepsgroep zelf voorzien. Daarnaast worden de normen door de tuchtrechter ingevuld. Het toezicht op de advocatuur -waaronder het toezicht op naleving van deze regels- wordt uitgeoefend door dekens. Lees verder


rapportage